Ο Τσε στη Βολιβία: Οι τελευταίες φωτογραφίες / Che in Bolivia: The last photographs

Συζητώντας με τον Γ.Γ. του Κ.Κ. της Βολιβίας Μάριο Μόνχε.

Μαζί με συντρόφισσα στο αντάρτικο.

Ξεκούραση πριν την επόμενη μάχη, Βολιβία 1967.
Διαβάζοντας στα δέντρα.

Θεωρείται η «τελευταία φωτογραφία» του Τσε πριν την σύλληψη και δολοφονία του. Βολιβία 1967.