Ο Τσε με τον Αχμέντ Μπεν Μπελά στο Αλγέρι / Che and Ahmed Ben Bella in Algiers

Επίσκεψη του Τσε στην Αλγερία, 15 Απριλίου 1964. Ο Αχμέντ Μπεν Μπελά (Ahmed Ben Bella), πρώτος πρόεδρος στη μετά-αποικιοκρατική εποχή, υποδέχεται το Γκεβάρα στο αεροδρόμιο.