Πολιτική Αναδημοσιεύσεων – Copyright

copyrightsymbol-20120724T024048-tcx3d4m

Εξαιτίας του χαοτικού χαρακτήρα του διαδικτύου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτό, γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται η ελεύθερη αναδημοσίευση κειμένων/άρθρων που έχουν αναδημοσιευθεί (απο άλλη αρχική πηγή) στο Ελληνικό Αρχείο Τσε Γκεβάρα © Guevaristas χωρίς ρητή άδεια της ιστοσελίδας.

2. Επιτρέπεται η ελεύθερη αναδημοσίευση πρωτότυπων κειμένων/άρθρων που πρωτοδημοσιεύονται στο Ελληνικό Αρχείο Τσε Γκεβάρα © Guevaristas με τη ρητή προϋπόθεση αναφοράς στην πηγή (δηλαδή το Guevaristas), με σχετικό ενσωματωμένο link.

3. Επιτρέπεται η ελεύθερη αναδημοσίευση συνεντεύξεων που πρωτοδημοσιεύονται στο Ελληνικό Αρχείο Τσε Γκεβάρα © Guevaristas με τη ρητή προϋπόθεση αναφοράς στην πηγή (δηλαδή το Guevaristas), με σχετικό ενσωματωμένο link.