Φωτογραφικό Αρχείο Τσε Γκεβάρα: Περίοδος 1956-1959

Φωτογραφίες από το αντάρτικο στην κουβανική ύπαιθρο την περίοδο 1956-1959.